Ψηφιακός εξοπλισμός

Σύγχρονα οπτικά ψηφιακά μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ψηφιακό διαδραστικό τραπέζι, δύο τηλεοράσεις τρισδιάστατης προβολής με τα αντίστοιχα ζεύγη γυαλιών, είκοσι ψηφιακές κορνίζες και δύο υπολογιστές με διαδραστικές οθόνες αφής, αποτελούν τον υπάρχοντα ψηφιακό εξοπλισμό του γαιο-ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κατάλληλου ψηφιακού υλικού και εφαρμογών, στοχεύει στη δυναμική παρουσίαση των γεωεκθεμάτων, στην ενεργή δια- και αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ επισκέπτη/χρήστη και αντικειμένου παρατήρησης/μελέτης/προβολής και στη διαρκή ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του επισκέπτη/χρήστη.Ένα σύνολο καινοτόμων υποδομών και εφαρμογών που σχετίζονται με ΤΠΕ σχεδιάζεται να αναπτυχθούν. Η περαιτέρω ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού υλικού για τις πολυμεσικές εφαρμογές, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στη Σχολή ΜΜΜ και κατ’επέκταση στο Ε.Μ.Π., ως φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να απευθυνθεί στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης προσφέροντας εκπαιδευτικές διαδραστικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα να ανοιχθεί προς την κοινωνία.