Μια μικρή ιστορία…

Η Ορυκτολογική Συλλογή της Σχολής (έως το 2006)…Το νέο κτήριο του Μουσείου στα μπετά… Κι εμείς μέχρι να ολοκληρωθεί… Επισκεφθήκαμε Μουσεία και Ορυκτολογικές Εκθέσεις…


 Στην Ελλάδα…

  • Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, 2009

Και το εξωτερικό…

  • Πανεπιστήμιο Freiberg, 2009

Και τελικά…

  • Εντοπίσαμε το στόχο...