Τεχνολογία Επεξεργασίας Αερίων Αποβλήτων

Το μάθημα αφορά στη θεωρία και τις διαδικασίες για το σχεδιασμό συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για απαέρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ολοένα και αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αντιρρυπαντική τεχνολογία. Η εισαγωγή στο μάθημα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τα αιωρούμενα σωματίδια (χαρακτηριστικά, συμπεριφορά των σωματιδίων στα ρευστά (οπισθέλκουσα δύναμη, Νόμος Stokes), εξωτερικές δυνάμεις, βαρυτική καθίζηση, αερολύματα). Στη συνέχεια, οι σπουδαστές διδάσκονται ζητήματα σχεδιασμού φυγοκεντρικών συλλεκτών (κυκλώνων), ηλεκτροστατικών φίλτρων, σακόφιλτρων και πλυντρίδων σωματιδίων. Αναλύονται διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε διάταξης και η σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Περιγραφή

  1. Αιωρούμενα σωματίδια
  2. Διαθέσιμες τεχνολογίες αέριας σντιρρυπαντικής τεχνολογίας
  3. Κυκλώνες (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού)
  4. Ηλεκτροστατικά φίλτρα (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού)
  5. Σακόφιλτρα (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού)
  6. Πλυντρίδες (θεωρία, ζητήματα σχεδιασμού)

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2082