Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα παρουσίασης των βασικών γεωφυσικών μεθόδων τόσο ως προς την θεωρητική τους ανάλυση όσο και στην εφαρμογή τους σε σχέση με τις αξιόπιστες μετρήσεις υπαίθρου, την μετέπειτα επεξεργασία τους αλλά και την τελική ερμηνεία τους που καταλήγει σε μοντέλα του υπεδάφους που χαρακτηρίζεται με γεωφυσικές παραμέτρους. Τα μοντέλα αυτά πιθανά μαζί με άλλη επιπρόσθετη πληροφορία καταλήγουν σε γεωλογικά ή γεωτεχνικά μοντέλα του υπεδάφους.

Οι γεωφυσικές μέθοδοι παρουσιάζονται με εφαρμογές τους και στην μεταλλευτική έρευνα και στην μεταλλευτική δραστηριότητα (εξόρυξη, σχεδιασμό, κλπ.) και στα γεωτεχνικά θέματα και στις περιβαλλοντικές μελέτες και στις παράκτιες μελέτες και στην αρχαιολογία.

Στις εργαστηριακές ασκήσεις γίνεται προσπάθεια τα ανωτέρω να αφομοιώνονται με τελικές τεχνικές εκθέσεις που παραδίδουν οι φοιτητές. Η χρησιμοποίηση λογισμικού τόσο στην διαχείριση πολλών δεδομένων και την επεξεργασία τους όσο και στην δημιουργία γεωφυσικών μοντέλων του υπεδάφους και την ερμηνεία των δίνει την δυνατότητα ολοκληρωμένης προσέγγισης μίας γεωφυσικής έρευνας.

Περιγραφή

Θεμελιώδεις αρχές, δυνατότητες και πεδία εφαρμογής της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Γεωφυσικές μέθοδοι διασκόπησης: Βαρυτομετρική. Μαγνητική. Ηλεκτρικές (Ηλεκτρικής Ειδικής Αντίστασης, Επαγόμενης Πόλωσης, Φυσικού Δυναμικού). Ηλεκτρομαγνητικές (Γεωραντάρ). Σεισμικές (Ανάκλασης, Διάθλασης). Γεωφυσικές καταγραφές εντός γεωτρήσεων. Όργανα μετρήσεων. Τεχνική διεξαγωγής των γεωφυσικών διασκοπήσεων. Επεξεργασία και ερμηνεία των γεωφυσικών μετρήσεων και απεικόνιση των αποτελεσμάτων με σχετικά διαγράμματα, τομές και γεωφυσικούς χάρτες. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη γεωφυσική έρευνα. Πρακτικές εφαρμογές. Παραδείγματα. Εργαστηριακές Ασκήσεις, στο ύπαιθρο και στο Εργαστήριο, εφαρμογής των ανωτέρω γεωφυσικών μεθόδων.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2038