Γεωστατιστική

Εισαγωγή στη γεωστατιστική. Γεωστατιστικές υποθέσεις. Δομική ανάλυση. Εκτίμηση. Διακύμανση εκτίμησης. Kriging. Γενικευμένο Kriging. Διακύμανση διασποράς. Σχέση περιεκτικότητας αποθεμάτων. Ανακτήσιμα αποθέματα. Προσομοίωση κοιτάσματος. Εφαρμογές της γεωστατιστικής στην μεταλλευτική έρευνα. Παραδείγματα. Εφαρμογές της γεωστατιστικής στην εκμετάλλευση των μεταλλείων. Παραδείγματα. Εξελίξεις στη γεωστατιστική.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Γεωστατιστική (7.1.15.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

  • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Γεωτεχνολογίας
  • Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Εισαγωγή στη Γεωστατιστική, Κ.Μόδης 2010, Σημειώσεις στο σύστημα Εύδοξος.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Journel, A. G., and Huijbregts, Ch. J., 1978, Mining geostatistic: Academic Press, New York, 600 p.
  • Goovaerts, P., 1997, Geostatistics for Natural Resources Evaluation: Oxford University Press, 483 p.
  • Chilès J.P. and Delfiner P., 1999, Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, Wiley series in Probability and Statistics, New-York, 695p.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Εργασία + Τελική Εξέταση

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 11.45 - 14.30 αιθ. 201
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Παρασκευή 11.45 - 14.30 αιθ. 201