Εξόρυξη Πετρωμάτων με Μηχανικά Μέσα

Στο μάθημα εξετάζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης πετρωμάτων με μηχανικά μέσα. Παρουσιάζεται ο σχετικός μηχανικός εξοπλισμός και οι αρχές λειτουργίας του. Αναπτύσσονται οι θεωρίες κοπής των πετρωμάτων και εκτελούνται εργαστηριακές δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων ως προς την κοπή τους.

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζονται θεωρητικά και εφαρμοσμένα οι σύγχρονες τεχνολογίες εξόρυξης πετρωμάτων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται:

 • Κοπτικά συρόμενου τύπου και κοπτικά δίσκου.
 • Θεωρίες κοπής Merchant, Evans, Roxborough, Nishimatsu, Ozdemir.
 • Ειδική ενέργεια κοπής.
 • Αποξεστικές ιδιότητες πετρωμάτων. Δοκιμή αποξεστικότητας κατά CERCHAR.
 • Μηχανές σημειακής κοπής (roadheaders, surface miners).
 • Μηχανές ολομέτωπης κοπής (TBM).
 • Ώθηση γαιών (dozing).
 • Άρωση γαιών (ripping).
 • Απόξεση γαιών (scraping).
 • Μοντέλα πρόβλεψης επίδοσης.
 • Σχεδιασμός κοπτικών κεφαλών.
 • Υπολογιστικές ασκήσεις.
 • Εργαστηριακές δοκιμές κοπής πετρωμάτων.

Σύνδεσμος στο Helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2065