Τεχνολογία Γεωτρήσεων

Περιστροφική διάτρηση – Μηχανολογικός εξοπλισμός – Εισαγωγή στον σχεδιασμό των γεωτρήσεων – Εκτίμηση γεωμηχανικών παραμέτρων – Ρευστά διάτρησης – Κοπτικά άκρα – Σχεδιασμός διατρητικής στήλης – Σχεδιασμός σωλήνωσης – Τσιμέντωση γεωτρήσεων – Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις – Ολοκλήρωση γεωτρήσεων – Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης – Νέες τεχνολογίες στην όρυξη γεωτρήσεων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Γεωτρήσεων (7.1.12.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

 • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
 • Γεωτεχνολογίας

Διδάσκοντες

Σοφία Σταματάκη

Βιβλία Διδασκαλίας

Τεχνολογία Γεωτρήσεων, Σοφία Σταματάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2003

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

α. Βιβλιογραφία που διατίθεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, σχετική με το μάθημα.
 • Voitenko, V.S.: Applied geomechanics in drilling, Rotterdam: A. A. Balkema, 1995.
 • Rabia, H.: Oilwell drilling engineering: principles and practice, London: Graham & Trotman, 1985.
 • Nguyen, Jean-Paul: Drilling: oil and gas field development techniques, Institut Francais du Petrole Publications Series, Paris: Editions Technip, 1996.
 • Navarro, Armando: Environmentally safe drilling practices, Tulsa, OK: Pennwell Publishing Company, 1995.
 • McLennan, John: Underbalanced drilling manual, Chicago, IL: Gas Research Institute, 1997.
 • Karanam, U. M. Rao: Principles of rock drilling, Rotterdam: A. A. Balkema, 1998.
 • Hartley, John S.: Drilling : tools and programme management, Rotterdam: A. A. Balkema, 1997.
 • Aadnoy, Bernt S.: Modern well design, Houston, TX: Gulf Publishing Company, 1997.
 • Bulatov, A.: Plugging materials and the cementing of wells, Moscow: Mir Publishers, 1985.
 • Grace, Robert D.: Advanced blowout & well control, Houston: Gulf Publishing Company, 1994.
 • Monicard, Robert P.: Properties of reservoir rocks: core analysis, Institut Francais du Petrole Publications, Paris: Editions Technip, 1980.
β. Ειδικά θέματα εξειδικευμένης βιβλιογραφίας (Βιβλιοθήκη Τομέα Μεταλλευτικής).

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Εφαρμογές – Ασκήσεις: 20%
Τελικές εξετάσεις: 80%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες