ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 6ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ – ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ”

Ενημερώνουμε τους  σπουδαστές/σπουδάστριες του 6ου εξαμήνου της Σχολής ΜΜΜ (και μεγαλύτερων εξαμήνων που ‘οφείλουν’ το μάθημα), ότι η έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος ‘Μεταλλογνωσία-Τα Κράματα’, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα […]

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι”

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Περιβάλλον Ι» του 6ου εξαμήνου θα αρχίσουν την Πέμπτη 5/3/2020 και ώρα 13:45 (Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, 0.17, ισόγειο κτιρίου Σχολής ΜΜΜ). […]

Εναρξη εργαστηρίων κρυσταλλογραφίας-κρυσταλλοχημείας του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμ.

Την Τρίτη 3/12/2019 θα ξεκινήσουν τα εργαστήρια κρυσταλλογραφίας-κρυσταλλοχημείας του υποχρεωτικού μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμ., στην αίθουσα 1.02 και σύμφωνα με τις ισχύουσες ομάδες (Ομάδα Α – 10:45-12:30, Ομάδα Β […]

Έναρξη εργαστηρίων για το μάθημα του 1ου εξαμ. “Χημεία”

Τα εργαστήρια του μαθήματος “Χημεία” του 1ου εξαμήνου  θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08/10/2019. Για την κατανομή σε ομάδες θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση. Κατά συνέπεια την Τρίτη 1/10/2019 δεν θα διεξαχθούν […]