ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταλλουργική εταιρεία ζητεί υποψήφιους Μηχανικούς Μεταλλείων – Μεταλλουργούς κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών ή Τεχνολογίας Υλικών, για μόνιμη απασχόληση σε μεταλλουργία που βρίσκεται στη Θράκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον […]