ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταλλουργική εταιρεία ζητεί υποψήφιους Μηχανικούς Μεταλλείων – Μεταλλουργούς κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών ή Τεχνολογίας Υλικών, για μόνιμη απασχόληση σε μεταλλουργία που βρίσκεται στη Θράκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Α. Ξενίδη (e-mail: axen@metal.ntua.gr)