Ορθή επανάληψη: Aναπλήρωση 3ης Εργαστηριακής Άσκησης Χημείας

H αναπλήρωση της 3ης εργαστηριακής άσκησης χημείας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 – 15.00. Ο διδάσκωνΔ. Πάνιας, καθηγητής

Aνακοίνωση για τα Τμήματα Ασκήσεων του μαθήματος “ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ” του 2ου εξαμήνου

Όπως αναφέρθηκε και στο μάθημα της θεωρίας, στο 1ο Τμήμα των Ασκήσεων του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΙΙ θα είναι οι φοιτητές με επώνυμο από το Α έως και ΜΑΧΟΥ ΑΝ., και […]

Ανακοίνωση για το μάθημα του 2ου εξαμήνου “Γεωλογία ΙΙ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου ότι οι ασκήσεις του μαθήματος δεν θα αρχίσουν την Τρίτη στις 20/2/2018, αλλά στις 27/2/2018, ώστε να προηγηθεί το πρώτο μάθημα θεωρίας την Πέμπτη […]