Ανακοίνωση για το μάθημα του 2ου εξαμήνου “Γεωλογία ΙΙ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου ότι οι ασκήσεις του μαθήματος δεν θα αρχίσουν την Τρίτη στις 20/2/2018, αλλά στις 27/2/2018, ώστε να προηγηθεί το πρώτο μάθημα θεωρίας την Πέμπτη στις 22/2/2018.