ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα […]

Διανομή συμπληρωματικών σημειώσεων για το Μάθημα “Γενική Μεταλλογνωσία 2”

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του 6ου εξαμήνου, που έχουν εγγραφεί στο μάθημα ‘Γενική Μεταλλογνωσία 2’, ότι η διανομή του συμπληρωματικού φυλλαδίου σημειώσεων (Σκλήρωση Χαλύβων, Σκλήρωση με κατακρήμνιση στα κράματα Al-4%Cu) θα […]