Διανομή συμπληρωματικών σημειώσεων για το Μάθημα “Γενική Μεταλλογνωσία 2”

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του 6ου εξαμήνου, που έχουν εγγραφεί στο μάθημα ‘Γενική Μεταλλογνωσία 2’, ότι η διανομή του συμπληρωματικού φυλλαδίου σημειώσεων (Σκλήρωση Χαλύβων, Σκλήρωση με κατακρήμνιση στα κράματα Al-4%Cu) θα γίνεται από τον κ. Πέτρο Τσακιρίδη (γραφείο 2.7, Σχολή ΜΜΜ), καθημερινά από 8.30-15.30.

Η έναρξη της διανομής των συμπληρωματικών σημειώσεων, θα γίνει από Τετάρτη 6/6/2018.

Ο Διδάσκων

Γεώργιος Φούρλαρης

Καθηγητής