ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Εκλογικοί κατάλογοι που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στη Γ.Σ της Σχολής , για το ακαδ. έτος 2024-25, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτούς. […]