Τροποποίηση τελικών εξετάσεων χειμερινών εξαμ. 2018-19

Τροποποιούνται οι Τελικές Εξετάσεις χειμερινών εξαμήνων των κάτωθι μαθημάτων: «Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι» (5οεξαμ.) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/02/2019 09:00π.μ στο Αμφ 01, 02, αίθ. 101 & 102 του κτ.Μεταλλειολόγων, αντί […]