ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020

Το Ε.Μ.Π. επαναπροκηρύσσει την υποτροφία “Ελ. Τσαντίλη” έτους 2020 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου ως ακολούθως:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ” ΕΤΟΥΣ 2020

Το Ε.Μ.Π. επαναπροκηρύσσει την “Παπασταυρίδειο Υποτροφία” έτους 2020 με βάση την Β.3 προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου ως ακολούθως:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Η Πρυτανεία του ΕΜΠ επαναπροκηρύσσει την υποτροφία “Ελευθέριου Τσαντίλη” έτους 2019 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ” ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η Πρυτανεία του ΕΜΠ επαναπροκηρύσσει την “Παπασταυρίδειο Υποτροφία” έτους 2019 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΣΑΝΤΙΛΗ” ΕΤΟΥΣ 2018

Η Πρυτανεία του ΕΜΠ επαναπροκηρύσσει την υποτροφία “Ελευθέριου Τσαντίλη” έτους 2018 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.  

Επαναπροκήρυξη της υποτροφίας “Ελ. Τσαντίλη” έτους 2017 βάσει της τρίτης προϋπόθεσης

Η Πρυτανεία του ΕΜΠ επαναπροκηρύσσει την υποτροφία “Ελευθερίου Τσαντίλη” έτους 2017 με βάση την τρίτη προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.