Παρουσίαση Εργασιών του μαθήματος του 9ου εξαμήνου “Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών”

Οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος του 9ου εξαμήνου «Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09:00-13:00 στην αίθουσα του αναγνωστηρίου του τομέα […]

Παρουσίαση Εργασιών του μαθήματος 9ου εξαμήνου “Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων”

Η παρουσίαση των εργασιών του μαθήματος του 9ου εξαμήνου «Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:30 στην αίθουσα 2.05 της Σχολής. Ο διδάσκων Α. […]

Ανακοίνωση για το μάθημα Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων, 9ου εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος «Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μ.Μ.Μ. ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στις 09.00 στην […]