Ανακοίνωση για το μάθημα Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων, 9ου εξαμήνου

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος «Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Μ.Μ.Μ. ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στις 09.00 στην αίθουσα 2.05 της Σχολής Μ.Μ.Μ.