ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙ

Η κατανομή των θέσεων της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ (ΠΑΙΙ) για το καλοκαίρι 2024 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου, ώρα 14:30 – 16:00, στο αμφ. 01 του κτηρίου Μεταλλειολόγων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙ

Η κατανομή των θέσεων της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ για το φετινό καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου, ώρα 12:45 – 14:30, στο αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.