ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (01.11.2022), δε θα χορηγηθεί η υποτροφία “Χρήστου Αργυρόπουλου” ακαδ. έτους 2021-2022.  

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” ΕΤΟΥΣ 2021

Σύμφωνα με την απόφαση της 4ης /2022 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (23.03.2022) δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία “Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2021.

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ”

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 29.07.2021) αποφάσισε να μη χορηγηθεί η υποτροφία «Ελ. Τσαντίλη» έτους 2020, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟΥ” ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (συνεδρίαση 29.07.2021) αποφάσισε να μη χορηγηθεί η «Παπασταυρίδειος» υποτροφία για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2020, δεδομένου ότι ουδείς κατέθεσε αίτηση.

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΕΙΟΥ” ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠ ΕΤΟΥΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε τη μη χορήγηση της “Παπασταυριδείου” Υποτροφίας για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ”, ΕΤΟΥΣ 2018

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 27.3.2020) αποφάσισε ότι δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία “Ελ. Τσαντίλη” έτους 2018, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα. Απο τη Δ/νση Μέριμνας Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας