ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ”, ΕΤΟΥΣ 2018

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 27.3.2020) αποφάσισε ότι δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία “Ελ. Τσαντίλη” έτους 2018, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.

Απο τη Δ/νση Μέριμνας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας