ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μια συνάδελφος από την υπηρεσία καθαριότητας χρειάζεται την άμεση στήριξη μας προκειμένου να καλύψει μέρος των ιατρικών εξόδων της ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Για το σκοπό αυτό, και […]

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακού-ής φοιτητή-τριας στο εξωτερικό

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακού-ής φοιτητή-τριας στο εξωτερικό δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου στη μνήμη Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουλιάν.

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακού-ής φοιτητή-τριας στο εξωτερικό

Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακού-ής φοιτητή-τριας στο εξωτερικό δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου στη μνήμη Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουλιάν