ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μια συνάδελφος από την υπηρεσία καθαριότητας χρειάζεται την άμεση στήριξη μας προκειμένου να καλύψει μέρος των ιατρικών εξόδων της ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Για το σκοπό αυτό, και μέχρι την Παρασκευή 3/7, στο χώρο της Γραμματείας της Σχολής μας θα υπάρχει κουτί που οι συνάδελφοι που επιθυμούν  μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά.