Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-19

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της IAESTE (πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 19 Νοεμβρίου 2018 έως 21 Δεκεμβρίου 2018.

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της IAESTE για το ακαδ. έτος 2017-18

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών της I.A.E.S.T.E. (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά (στη δ/νση: iaeste@central.ntua.gr) ή εναλλακτικά στο Γραφείο Τμήματος […]