Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανισμοί κινητικότητας μετάλλων στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 0.17, Ισόγειο
+30 210 772-2271
remound@metal.ntua.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος του Τομέα και από το 1993, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μ. Τσέζο, Διευθυντή του Εργαστηρίου, ανέπτυξαν τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου ώστε να λειτουργεί αυτόνομα για τον χαρακτηρισμό περιβαλλοντικών δειγμάτων και αποβλήτων. Στο Εργαστήριο, έχουν σχεδιαστεί και τεθεί σε λειτουργία μια σειρά από βιολογικούς αντιδραστήρες με στόχο την απομάκρυνση διαλυτών ειδών μετάλλων από υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στο χαρακτηρισμό και την προέλευση ατμοσφαιρικών σωματιδίων. Είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και συντονισμό των εργασιών, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των πειραματικών εργασιών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου καθώς και για την παρακολούθηση των οικονομικών και την απόδοσή τους για το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Εργαστήριο (συνολικά 18 ερευνητικά προγράμματα- διεθνή Ευρωπαϊκά αλλά και Εθνικά ανταγωνιστικά-από το 1993 έως σήμερα). Έχει εκπροσωπήσει το Εργαστήριο σε πλήθος διεθνών συναντήσεων εργασίας των προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει συντονιστικά στη διαμόρφωση και υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας 150 επιστημονικών εργασιών και αναφορών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δημοσιευμένη εργασία στο NATURE (IF=41.456).
Αριθμός ετεροαναφορών: 984 (10/5/2017).
Ποσοτικοποίηση της παραγωγικότητας/αντίκτυπος του δημοσιευμένου έργου: Η index= 17

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Papayannis Α. , A. Argyrouli, A. Bougiatioti, E. Remoundaki, S. Vratolis, A. Nenes, S. Solomos, M. Komppula, E. Giannakaki, J. Kalogiros , R. Banks, K. Eleftheriadis, E. Mantas, E. Diapouli, C.G. Tzanis, S. Kazadzis, I. Binietoglou, L. Labzovskii, J. Van de Hey, C.S. Zerefos,
  An overview from hygroscopic aerosols to cloud droplets: The HygrA-CD campaign in the Athens basin.
  Science of the Total Environment, 574, 216–233, 2017.
 • Remoundaki E., E. Vassiliou, A. Philippou, M. Perraki, P. Kousi, A. Hatzikioseyian, G. Stamatis,
  Groundwater deterioration: the simultaneous effects of intense agricultural activity and heavy metals in soil.
  Procedia Engineering, 162, 545 – 552, 2016.
 • Dimitriou K., Remoundaki E., Mantas E. & Kassomenos P.
  Spatial distribution of source areas of PM2.5 by Concentration Weighted Trajectory (CWT) model applied in PM2.5 concentration and composition data.
  Atmospheric Environment, 116: 138-145, 2015.
 • Mantas E., Remoundaki E., Halari I., Kassomenos P., Theodosi C., Hatzikioseyian A. & Mihalopoulos N.
  Mass closure and source apportionment of PM2.5 by Positive Matrix Factorization analysis in urban Mediterranean environment.
  Atmospheric Environment, 94: 154-163, 2014.
  Η εργασία βραβεύτηκε από το Θωμαϊδειο Ίδρυμα του ΕΜΠ, 2016.
 • P. Kousi, E. Remoundaki, A. Hatzikioseyian, F. Battaglia-Brunet, C. Joulian, V. Kousteni and M. Tsezos.
  Metal precipitation in an ethanol-fed, fixed-bed sulphate-reducing bioreactor
  Journal of Hazardous Materials, 189(3): 677-684, 2011.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Χημεία και μηχανισμοί κινητικότητας ρύπων». (9ο εξάμηνο).
 • Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας (1ο εξάμηνο).
 • Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Περιβάλλον Ι» (6ο εξάμηνο).
 • Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Περιβάλλον Ι» (6ο εξάμηνο).
 • Διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Υδρομεταλλουργία» (8ο εξάμηνο).
 • Συνδιδασκαλία μαθήματος «Σχεδιασμός και τεχνοοικονομική ανάλυση μεταλλουργικών βιομηχανιών» (9ο εξάμηνο). Χρήση λογισμικού EnviroPro Designer
 • Αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος «Διαχείριση Ποιότητας Πιστοποίηση» (9ο εξάμηνο)