Γεώργιος Φούρλαρης

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο:

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.19, 2ος όροφος
+30 210 772-2481
mmgf@mail.ntua.gr

 
 

Content missing