Γεώργιος Παναγιώτου

Ομότιμος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανικός Εξοπλισμός Μεταλλείων – Μηχανική Εξόρυξη Πετρωμάτων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

+30 210 772-2198
panagiotou@metal.ntua.gr

 

 


Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955. Σπούδασε στην Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (Δίπλωμα [1978], Διδακτορικό Δίπλωμα [1989]) και στο Department of Mining Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, U.K. (Master of Science in Rock Mechanics and Excavation Engineering [1979]).
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η τεχνολογία των εκρηκτικών υλών, της ανατίναξης των πετρωμάτων και της μηχανικής εξόρυξης, η προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων και οι εφαρμογές της εναέριας φωτογραμμετρίας με UAV στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις.
Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί (editor) τα πρακτικά τριών διεθνών συνεδρίων που διοργάνωσε.
Είναι μέλος των Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), International Society of Explosives Engineers (ISEE) και Society of Mining Professors (SOMP).