Δημήτριος Πάνιας

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μεταλλουργικές Διεργασίες

Δ/ντής ερευνητικής ομάδας Technologies for Sustainable Metallurgy (TESMET)

Σχολή Μεταλλειολόγων & Μεταλλουργών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.43, 2ος όροφος
+30 210 772-2276

panias@metal.ntua.gr


Σύντομο Βιογραφικό


Αποφοίτησα από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1985. Εκπόνησα τη διδακτορική του διατριβή στην επιστημονική περιοχή της εξαγωγικής μεταλλουργίας του χρυσού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απέκτησα το τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού το 1990. Τη περίοδο 1989-1990 εργάστηκα στην Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε) σαν μηχανικός στο τμήμα εξαγωγικής μεταλλουργίας. Από το 1991, εργάζομαι ως ερευνητής στο εργαστήριο μεταλλουργίας του ΕΜΠ εκπονώντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που σχετίζονται με τη χημική κατεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, με την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων, με την αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών παραπροϊόντων και αποβλήτων και την ανάπτυξη ανόργανων πολυμερών υλικών. Έχω 157 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα ξένα και ελληνικά περιοδικά καθώς επίσης και σε πρακτικά έγκριτων διεθνών συνεδρίων. Ανήκω στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ από το 2001 και σήμερα κατέχω θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο τις «Μεταλλουργικές Διεργασίες».


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις  • P. Davris, E. Balomenos, D. Panias, I. Paspaliaris, “Selective leaching of rare earth elements from Bauxite residue (Red Mud), using a functionalized hydrophobic ionic liquid”, Hydrometallurgy 164 (2016) pp.125-135.
  • N. Poulimenou, I. Giannopoulou, D. Panias, “Use of ionic liquids as innovative solvents in primary aluminum production”, Materials and Manufacturing Processes Vol. 30 , Iss. 12, 2015, pp.1403-1407.
  • K. Sakkas, P. Nomikos, A. Sofianos, D. Panias, “Sodium-based fire resistant geopolymer for passive fire protection”, Fire and Materials, 39, 2015, pp. 259-270.
    C. Kemper, B. Friedrich, E. Balomenos, D. Panias, “Thermodynamic analysis and experimental validation of carbothermically produced AlSi-alloy”, World of Metallurgy – ERZMETALL 66 (2013) No. 3, pp. 5-12.
  • A. D. Papandreou, C.J. Stournaras, D. Panias, I. Paspaliaris, “Adsorption of Pb, Zn and Cr(III) on coal fly ash porous pellets”, Mineral Engineering, 24, 2011, pp. 1495-1501.
  • I. Giannopoulou, D. Panias, “Hydrolytic stability of sodium silicate gels in presence of aluminum”, Journal of Materials Science 45 (2010) pp. 5370-5377.