Ηλιάνα Χαλικιά

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Πυρομεταλλουργικές και υδρομεταλλουργικές διεργασίες: Θερμοδυναμική και κινητική προσέγγιση

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.8, 2ος όροφος
+30 210 772-2188
halikia@metal.ntua.gr

 
 

Σύντομο Βιογραφικό

Διπλωματούχος Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργός ΕΜΠ (1980), Διδάκτωρ Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ (1987).Από το 1981 υπηρετεί στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλουργών του ΕΜΠ, μέχρι το 1988 ως επιστημονική συνεργάτης, 1989-1993 ως Λέκτορας, 1994-1999 ως Επίκουρη Καθηγήτρια, 2000-2005 ως Αναπλ. Καθηγήτρια, 2005-σήμερα Καθηγήτρια. Η διδακτορική της διατριβή είναι στην επιστημονική περιοχή της κινητικής μεταλλουργικών διεργασιών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της στο ΕΜΠ έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο μαθήματα του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, όπως Κινητική Μεταλλουργικών Διεργασιών, Θερμοδυναμική Μεταλλουργικών Διεργασιών, Μεταλλουργία μη Σιδηρούχων Μετάλλων, Περιβαλλοντική Υδατική Χημεία, Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Κεραμικής & Υαλου, Πυρίμαχα Υλικά, Φυσικοχημεία, Μαθηματικές μέθοδοι στη Μεταλλουργία κά. Εξελέγη Διευθύντρια Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών για τη διετία 2006-2008. Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κινητική και θερμοδυναμική πυρομεταλλουργικών και υδρομεταλλουργικών διεργασιών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Halikia I. and Voudouris N. "Investigation of zinc dissolution and cadmium precipitation rates in a Cd2+/Zn cementation system" Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C,Vol.14(2), 2005,pp.95-108
 • I. Halikia, K. Skartados, Neou-Syngouna: "Effect of reductive roasting on smelting characteristics of Greek nickel laterites" Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section C, Vol. Ill, Sep-Dec 2002, pp. C135-C142
 • I. Halikia, L. Zoumpoulakis, Ε. Christodoulou: "Desulphurisation of molten ferrochromium by soda ash treatment", Erzmetall, Vol. 54, 2001, No. 7-8, pp: 387-395.
 • I. Halikia, P. Neou-Syngouna, D. Kolitsa: "Isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of magnesium hydroxide using thermogravimetric data". Thermochimica Acta, Vol. 320, 1-2 (1998) pp. 75 - 88.
 • I. Halikia, E. Milona: ‘‘ Kinetic study of the solid state reaction between Fe2O3 and ZnO for zinc ferrite formation’’. Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 33, No 2, 1994, pp. 99-109.
 • I. Halikia, A. Economacou: “ Application of Various Methods of Non Isothermal Kinetic Analysis to Magnesium Hydroxide Decomposition’’ Ιnternational Journal of Chemical Kinetics, Vol. 25. No. 8, August 1993, pp. 609- 631

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Θερμοδυναμική, Υποχρεωτικό, 3ο εξαμ.
 • Χημική Κινητική, Κατ’ επιλογήν 8ο εξαμ, κατεύθυνση Μεταλλουργικών Διεργασιών
 • Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Εργαστηριακό μάθημα, Κατ’ επιλογήν 8ο εξαμ, κατεύθυνση Μεταλλουργικών Διεργασιών (Υπεύθυνη μαθήματος)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Προχωρημένη Χημική Κινητική στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, Προδιδακτορικό μάθημα Σχολής ΜΜΜΜ ΕΜΠ
 • Προχωρημένη Χημική Θερμοδυναμική στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, Προδιδακτορικό μάθημα Σχολής ΜΜΜΜ ΕΜΠ
 • Θεωρία και Τεχνολογία Σκωριών, Προδιδακτορικό μάθημα Σχολής ΜΜΜΜ ΕΜΠ