Κωνσταντίνος Τσακαλάκης

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Προπαρασκευή Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.21, 2ος όροφος
+30 210 772-2101
kostsakg@metal.ntua.gr

http://users.ntua.gr/mmmskt/Tsakalakis%20Home%20Page.htm

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Κώστας Τσακαλάκης είναι Καθηγητής (από το 2007) στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων Ε.Μ.Π. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων με θέμα «Μελέτη βασικών παραγόντων λειτουργίας οριζόντιων δονούμενων κοσκίνων». Έχει χρηματίσει Διευθυντής του Τομέα και Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στα γνωστικά αντικείμενα «Μηχανική Προπαρασκευή Μεταλλευμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων και Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών» και στην «Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος».
Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα παροχής υπηρεσιών σε αντικείμενα μελέτης και σχεδιασμού:

 • Εργοστασίων εμπλουτισμού
 • Βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής αδρανών υλικών
 • Εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (υλικών κατεδάφισης κατασκευών από σκυρόδεμα), ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων κλπ.) Οικονομοτεχνικών μελετών
 • Κατασκευής, λειτουργίας και επίβλεψης των παραπάνω εγκαταστάσεων.

Διδάσκει τέσσερα (-4-) Προπτυχιακά και ένα (-1-) Μεταπτυχιακό μάθημα. Έχει εκπονήσει περίπου 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή-ελληνικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συγγράψει 1 βιβλίο. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tsakalakis K.G., Benardos A., Sammas I., 2016, Metals Recovery from Pulverized Printed Circuit Boards (PCBs) by Flotation, accepted for oral presentation in 3rd Symposium on Urban Mining and Circular Economy-SUM 2016 held in May 2016, Bergamo, Italy.
 • Tsakalakis K.G. and Michalakopoulos Th., 2015, Mathematical modeling of the Conveyor Belt capacity, The 8th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, Tel-Aviv, Israel, 4-7 May 2015.
 • Tsakalakis K.G., 2007, Scrap Tyres Management in the EU Cement Industry - an economic/environmental Approach, ZKG (Zement Kalk und Gips), No 4, pp. 43-55.
 • Tsakalakis K.G. & Stamboltzis G.A., 2008, Correlation of the Blaine Value and the d80 Size of the Cement Particle Size Distribution, ZKG (Zement Kalk und Gips), No 3, pp. 60-68.
 • Tsakalakis K.G., 2009, The approximate cement production cost and the viability and competitiveness of the Greek cement industry, 3rd AMIREG International Conference: Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management, 7-9 September 2009, Athens-Greece, pp. 411-415.
 • Tsakalakis K.G., Frangiskos A. and Karka H., 2001, Recycled Aggregates-An Environmentally friendly Management for the Athens Urban Area, presented at the IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul, Turkey, pp. 575-581.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Τεχνολογία Δομικών Υλικών (ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», 1ο Εξάμηνο)