Μαρία Περράκη

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ορυκτολογία

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.23, 1ος όροφος
+30 210 772-2115
maria@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η κα Μαρία Περράκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕKΠA (1998) και διδάκτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ (2003).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, στην περιβαλλοντική ορυκτολογία/γεωχημεία, στην πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων, στις εφαρμογές φασματοσκοπικών μεθόδων στις γεωεπιστήμες, στη γεμολογία και στην αρχαιομετρία.
Έχει κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης ορυκτών και πετρωμάτων με πολλαπλές εφαρμογές όπως π.χ. Οπτική Μικροσκοπία Διερχομένου & Ανακλωμένου Φωτός, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης, Διαφορική Θερμική Ανάλυση, Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ, Φασματοσκοπία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας και Φασματοσκοπία Raman.
Έχει πάνω από 90 δημοσιευμένες εργασίες, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • REMOUNDAKI E., VASILEIOU E., PHILIPPOU A., PERRAKI M., KOUSI P., HATZIKIOSEYIAN A., STAMATIS G. 2016: Groundwater Deterioration: The Simultaneous Effects of Intense Agricultural Activity and Heavy Metals in Soil. Procedia Engineering, 162, 545-552.
 • FITOS M., BADOGIANNIS E.G., TSIVILIS S.G., PERRAKI M. 2015: Pozzolanic activity of thermally and mechanically treated kaolins of hydrothermal origin. Applied Clay Science, 116-117, 182-192.
 • OIKONOMOPOULOS I.K., PERRAKI M., TOUGIANNIDIS N., PERRAKI T., KASPER H.U., GURK M. 2015: Clays from Neogene Achlada lignite deposits in Florina basin (Western Macedonia, N. Greece): A prospective resource for the ceramics industry. Applied Clay Science, 103, 1-9.
 • PERRAKI M., FARYAD S.W. 2014: First finding of microdiamond, coesite and other UHP phases in felsic granulites in the Moldanubian Zone: Implications for deep subduction and a revised geodynamic model for Variscan Orogeny in the Bohemian Massif. Lithos, 202-203, 157-166.
 • PERRAKI M., KORSAKOV A., SMITH D.C., MPOSKOS E. 2009: Raman spectroscopic and microscopic criteria for the distinction of microdiamonds in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from diamonds in sample preparation materials. American Mineralogist, 94, 546-556.
 • PERRAKI M., PROYER A., MPOSKOS E., KAINDL R., HOINKES G. 2006: Raman microspectroscopy on diamond, graphite and other carbon polymorphs from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. Earth and Planetary Science Letters, 241, 672-685.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • “Ορυκτολογία” 1o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.
 • “Πετρολογία” 2ο εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.
 • “Κοιτασματολογία” 4o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π. (από το 2015 η διδασκαλία του μαθήματος αφορά τα Κεφάλαια «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες-Ορυκτοί Άνθρακες»)
 • “Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα” 8o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.
 • “Αναλυτική Χημεία/Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης/Άσκηση Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης” 4o εξάμηνο, Σχολή Μηχ. Μετ. Μετ., Ε.Μ.Π.