Σπύρος Παπαευθυμίου

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές μορφοποίησης, Συγκόλλησης και Κατεργασίας Μετάλλων και Κραμάτων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.46, 1ος όροφος
+30 210 772-4710
spapaef@metal.ntua.gr
https://synergeies.com

 

 

Ο κ. Σπύρος Παπαευθυμίου είναι Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός, αποφοίτησε από το Ε.Μ.Π. το 2000 και έλαβε τον ακαδημαϊκό τίτλο Dr.-Ing. (διδακτορικός τίτλος) το 2005 από το Πολυτεχνείο RWTH Aachen Γερμανίας. Ως ερευνητής στο Άαχεν και στο Delft (Ολλανδία) ειδικεύτηκε στη Φυσική Μεταλλουργία Σύγχρονων Πολυφασικών Χαλύβων Yψηλής Aντοχής με έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά από πλέον 10ετή επαγγελματική δράση στην Eλληνική Bιομηχανία διορίστηκε το 2014 Λέκτορας (εκλέχτηκε στη θέση αυτή το 2011), ενώ  το 2015 εκλέχτηκε και διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της Σχολής Μ.Μ.-Μ. του Ε.Μ.Π.. Ειδικεύεται στη Φυσική Μεταλλουργία και Μεταλλογνωσία, στον σχεδιασμό κραμάτων, στις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων-θραύσης, στις κατεργασίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, στις συγκολλήσεις-συνδέσεις και στις θερμικές κατεργασίες, στις μηχανικές ιδιότητες των υλικών, καθώς και στην μοντελοποίηση της μικροδομής και στην προσομοίωση των κατεργασιών υλικών. Είναι συγγραφέας του Βιβλίου «Τεχνολογία Υλικών» (ISBN: 978-960-337-129-8, Ίδρυμα Ευγενίδου, Β’ Έκδοση 2017). Έχει συγγράψει 20 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 25 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 20 δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Έχει ολοκληρώσει την επίβλεψη 22 Διπλωματικών Εργασιών, επιβλέπει 8 ακόμα Διπλωματικές Εργασίες, 1 Μεταπτυχιακή Εργασία και 3 Διδακτορικές Διατριβές. Υπήρξε μέλος της 3μελούς εξεταστικής επιτροπής 34 Διπλωματικών Εργασιών ως σήμερα. Επίσης, συνεπιβλέπει ως μέλος 3μελούς επιτροπής 4 Διδακτορικές Διατριβές. Eίναι κριτής σε 12 διεθνή περιοδικά, μέλος του ΤΕΕ, υπήρξε μέλος της μόνιμης επιτροπής Υλικών του ΤΕΕ (2006-2009), επιλεγμένο μέλος  του «Verein zur Förderung der Aachener Eisenhüttenkunde e.V. – VAEh» Γερμανίας, ενώ υπήρξε Ταμίας της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (2012-2016) και συνέβαλε στην προσέλκυση του διεθνούς συνεδρίου EUROMAT 2017,  που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Ενημέρωση: Μάιος 2018

 • Papaefthymiou, S. , Goulas, C. , Castro Cerda, F. M., Geerlofs, N. and Petrov, R. (2017), The Effect of Heating Rate on the Microstructure of a Soft‐Annealed Medium Carbon Steel. steel research int., 88: 1700158. doi:10.1002/srin.201700158
 • F Castro Cerda, C Goulas, I Sabirov, S Papaefthymiou, A Monsalve, R.H. Petrov, Microstructure, texture and mechanical properties in a low carbon steel after ultrafast heating, Materials Science and Engineering A 672, 108-120, 2016
 • FM Castro Cerda, B Schulz, S Papaefthymiou, A Artigas, A Monsalve, Roumen H Petrov: The Effect of Ultrafast Heating on Cold-Rolled Low Carbon Steel: Formation and Decomposition of Austenite, Metals 6 (12), 321, 2016
 • S Papaefthymiou: A New Opportunity for the Design of Advanced High Strength Steels with Heterogeneous-Phase Microstructures via Rapid Thermal Processing, J Nanosci Adv Tech 2 (1), 20-23, 2017
 • M Bouzouni, S Papaefthymiou: Modeling of the Steel Microstructure Gained after the Application of an Ultra-Fast Heat Treatment, J Nanosci Adv Tech 2 (1), 15-19, 2017
 • Papaefthymiou, S.; Goulas, C.; Gavalas, E.: Micro-Friction Stir Welding of Titan Zinc Sheets,
  Journal of Materials Processing Technology, http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jmatprotec.2014.08.029, 2014
 • Papaefthymiou, S.: Root cause analysis of surface and internal defects of micro-alloyed S355 heavy plates, International Journal of Structural Integrity, Emerald Group Publishing Limited 1757-9864, http://dx.doi.org/10.1108/17579861311303654, Vol. 4 No. 1, 2013, pp. 91-107

Αυτοδύναμη διδασκαλία:

 • «Μεταλλουργία, Τεχνολογία & Έλεγχος Συγκολλήσεων» (7.2.26.8.1.7), μάθημα «κατ’ εκλογήν υποχρεωτικό» του 8ου εξαμήνου, Κατεύθυνση «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών»
 • «Στερεοποίηση, Χύτευση & Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος» (7.2.29.8.1.7), μάθημα «κατ’ εκλογήν υποχρεωτικό» του 8ου εξαμήνου, Κατεύθυνση «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών»
 • «Μεταλλοτεχνία» (7.2.42.9.1.7), μάθημα «κατ’ εκλογήν υποχρεωτικό» του 9ου εξαμήνου, Κατεύθυνση «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών»

Συνδιδασκαλία:

 • «Διαχρονική εξέλιξη της Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας» (7.2.01.1.2.7), μάθημα «κατ’ εκλογήν υποχρεωτικό» του 1ου εξαμήνου

Μεταπτυχιακά μαθήματα:

 • «Συγκολλήσεις», Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών»
 • «Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών» (1203), Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Συστήματα Αυτοματισμού»