Μαρία Ταξιάρχου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Κατεργασιών Βιομηχανικών Ορυκτών

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.17, 2ος όροφος
+30 210 772-2174
taxiarh@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η κα Μαρία Ταξιάρχου αποφοίτησε από τη Σχολή Μ.Μ.Μ. το 1987 και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στο πεδίο της υδρομεταλλουργίας το 1991.
Οι κύριοι τομείς της ερευνητικής της δραστηριότητας περιλαμβάνουν την: ανάπτυξη μεταλλουργικών διεργασιών για την κατεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών, ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά για εφαρμογές στην κατασκευαστική και χημική βιομηχανία, ανάλυση του Κύκλου Ζωής προϊόντων και βιομηχανικών διεργασιών, σχεδιασμό και τεχνοοικονομική αξιολόγηση παραγωγικών διεργασιών, αξιοποίηση μεταλλουργικών αποβλήτων και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από αυτά, βελτιστοποίηση ενεργειακών διεργασιών για εφαρμογή σε κτίρια και τοπικά δίκτυα, βελτιστοποίηση μεταλλουργικών διεργασιών με στόχο τη μείωση των ενεργειακών τους απαιτήσεων. Έχει 45 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • M. Samouhos, M. Taxiarchou, G. Pilatos, P. Tsakiridis, E. Devlin, M. Pissas, “Controlled reduction of red mud by H2 followed by magnetic separation”, Minerals Engineering (2017), Vol. 105, pp. 36-43
  • P. Angelopoulos, C. Maliachova, K. Papakonstantinou, M. Taxiarchou, I. Paspaliaris, “Structural and physical characteristics of fine perlite expanded with a novel method in a vertical electric furnace”, Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, ISSN: 0371-9553 (print) 1743-2855 (online), doi: http://dx.doi.org/10.1080/03719553.2016.1156244
  • G. Pilatos, M. Samouhos, P. Angelopoulos, M. Taxiarchou, Ch. Veziri, R. Hutcheon, P. Tsakiridis, A.G. Kontos, “Carbon nanotubes growth on expanded perlite particles via CVD method: The influence of the substrate morphology”, Chemical Engineering Journal (2016), Vol. 291, pp. 106-114, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.01.112
  • Ch. Panagiotopoulou, M. Taxiarchou, K. Papakonstantinou, A. Gaki, I. Douni, D. Panias, A. Pasquali, I. Paspaliaris, “Inorganic Polymers: Novel Materials for the development of High Performance and Low Embodied Energy Solutions for Energy Efficient Buildings”, EinB2014 - 3rd International Conference ENERGY in BUILDINGS 2014, November 2014
  • M. Taxiarchou, I. Douni, “The effect of oxalic acid activation on the bleaching properties of a bentonite from Milos Island, Greece”, Clay Minerals, Vol. 49, 2014, pp. 541-549
  • G.M. Revel, M. Martarelli, M. Emiliani, A. Gozalbo, M. J. Orts, M.Α. Bengochea, l.G. Delgado, A. Gaki, A. Katsiapi, M. Taxiarchou, I. Arabatzis, I. Fasaki, S. Hermanns. “Cool products for building envelope – Part I: Development and lab scale testing”, Solar Energy, 2014, pp. 770-779

Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια μάζας και Ενέργειας, 4ο εξάμηνο
  • Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι, 5ο εξάμηνο
  • Σχεδιασμός και Τεχνοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών, 9ο εξάμηνο