Σταύρος Τριανταφυλλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοιτασματολογία

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.22, 1ος όροφος
+30 210 772-4468
striantafyllidis@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Σταύρος Τριανταφυλλίδης αποφοίτησε από το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000, και το 2002 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές με απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Το 2006 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από κοιτάσματα μεταλλικών ορυκτών και το χρονικό διάστημα 2007 – 2008 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα αντικείμενα των παλαιογεωγραφικών αναπαραστάσεων και της γεωλογίας πετρελαίων στο πανεπιστήμιο St Mary’s (Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία, Καναδάς).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την έρευνα και μελέτη κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών, εφαρμοσμένη και περιβαλλοντική γεωχημεία, αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών από μεταλλευτική δραστηριότητα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Triantafyllidis, S., Skarpelis, N. & Komnitsas, K. (2007) Environmental characterisation and geochemistry of Kirki, Thrace, NE Greece, abandoned flotation tailing dumps. Environmental Forensics, 8, 351-359.
  • Pe-Piper, G., Triantafyllidis, S. & Piper, D.J.W. (2008) Geochemical identification of clastic sediment provenance from known sources of similar geology: the Cretaceous Scotian Basin, offshore eastern Canada. Journal of Sedimentary Research, 78, 9, 595-607.
  • Pe-Piper, G., Piper, D.J.W. & Triantafyllidis, S. (2014) Detrital monazite geochronology, Upper Jurassic–Lower Cretaceous of the Scotian Basin: significance for tracking first-cycle sources. In: Sediment Provenance Studies in Hydrocarbon Exploration and Production. Geol. Soc., Spec. Publ. 386, 293-311.
  • Triantafyllidis, S & Skarpelis, N. (2015) Supergene alteration of a refractory gold mineralization: The Perama hill deposit, NE Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIX, 59-75.
  • Triantafyllidis, S., Loupasakis, C. & Tsangaratos, P. (2016) Geochemical modelling based rehabilitation proposal for abandoned sulfidic flotation mill tailings, Kirki, Thrace, NE Greece. Environmental Earth Sciences, 75, 21, 1-19. (DOI: 10.1007/s12665-016-6213-1).

Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Κοιτασματολογία (υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 4ο εξάμηνο)
  • Περιβαλλοντική Γεωχημεία (μάθημα κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος, 8ο εξάμηνο)
  • Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδας (μάθημα δεξαμενής, 8ο εξάμηνο)
  • Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (μάθημα δεξαμενής, 9ο εξάμηνο)