Νυμφοδώρα Παπασιώπη

Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών

 
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 3.2A, 3ος όροφος
+30 210 772-2298
papasiop@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Η Νυμφοδώρα Παπασιώπη αποφοίτησε από τη Σχ. Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 1980 και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα από την Ecole National Supérieure des Mines de Paris το 1986. Το 1992 ξεκίνησε την συνεργασία της με το Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, αρχικά ως εξωτερική συνεργάτης και από το 2004 ως μέλος ΔΕΠ.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς:
• Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών με έμφαση σε περιπτώσεις ανόργανων ρύπων. Χαρακτηρισμός ρυπασμένων χώρων, ανάλυση διακινδύνευσης. Ανάπτυξη τεχνολογιών εξυγίανσης-αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και υδάτων
• Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος από μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες. Επεξεργασία αρσενικούχων αποβλήτων. Πρόληψη και αντιμετώπιση όξινης απορροής μεταλλείων
• Περιβαλλοντική υδατική χημεία. Γεωχημεία
• Προσομοίωση υδρομεταλλουργικών και περιβαλλοντικών διεργασιών.
Έχει συμμετάσχει σε 20 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα (3 ως συντονίστρια και 8 ως κύρια ερευνήτρια). Έχει επιβλέψει και συνεπιβλέψει 7 διδακτορικές διατριβές (4 σε εξέλιξη). Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 97 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές (στοιχεία Μαρτίου 2017).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • C. Mystrioti, T.D. Xanthopoulou, P.E. Tsakiridis, N. Papassiopi, A. Xenidis, “Comparative evaluation of five plant extracts and juices for nanoiron synthesis and application for hexavalent chromium reduction”, Science of the Total Environment, 539, 105-113, 2016
 • K. Vaxevanidou, C. Christou, G.F. Kremmydas, D. G. Georgakopoulos and N. Papassiopi, “Role of Indigenous Arsenate and Iron(III) Respiring Microorganisms in Controlling the Mobilization of Arsenic in a Contaminated Soil Sample”, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 94(3), 282-288, 2015.
 • I. Panagiotakis, D. Dermatas,C. Vatseris, M. Chrysochoou, N. Papassiopi, A. Xenidis, K. Vaxevanidou “Forensic Investigation of a Chromium(VI) Groundwater Plume in Thiva, Greece”, Journal of Hazardous Materials, 281, Pages 27–34, 2015.
 • C. Mystrioti, N. Papassiopi, A. Xenidis, D. Dermatas, M. Chrysochoou “Column study for the evaluation of the transport properties of polyphenol-coated nano iron”, Journal of Hazardous Materials, 581, 64-69, 2015
 • K. Kollias, E. Mylona, N. Papassiopi, A. Xenidis, “Conditions favoring the formation of iron phosphate coatings on the pyrite surface”, Desalination and Water Treatment, 56(5), 1274-1281, 2015.
 • G.S.E. Antipas, N. Papassiopi, A. Xenidis, “On the elusive anti-bayerite structure” Solid State Ionics, 255C, 65-73, 2014.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ, 5ου εξαμήνου
 • «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών», 8ου εξαμήνου
 • «Σχεδιασμός Αντιδραστήρων» 9ου εξαμήνου
 • «Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας» του 8ου εξαμήνου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • «Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»
 • «Ειδικά θέματα Νανοτεχνολογίας» του ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»