Θεόδωρος Μιχαλακόπουλος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Εξόρυξη Πετρωμάτων (Εκσκαφή – Αποκόμιση)

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.36, 2ος όροφος
+30 210 772-2208
thmich@metal.ntua.gr

 

 

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1969. Σπούδασε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (Δίπλωμα [1993], Διδακτορικό Δίπλωμα [2001]).
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξόρυξη πετρωμάτων με μηχανικά μέσα και η φθορά των κοπτικών τους, η διαχείριση μεταλλευτικού εξοπλισμού και η προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων.
Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει συν-επιμεληθεί τα πρακτικά δύο διεθνών συνεδρίων. Συμμετείχε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη του προτύπου ISRM Suggested method for determining the abrasivity of rock by the CERCHAR abrasivity index.
Είναι μέλος των Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), International Society of Rock Mechanics (ISRM), Society of Automotive Engineers (SAE) και Society of Mining Professors (SOMP).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Voulgarakis AG, Michalakopoulos TN and Panagiotou GN (2016). The minimum response time in rock blasting: a dimensional analysis of full-scale experimental data. Mining Technology, Vol. 125, No. 4, pp. 242-248, doi:10.1080/14749009.2016.1175163
 • Alber M, Yarali O, Dahl F, Bruland A, Kaesling H, Michalakopoulos TN, Cardu M, Hagan P, Aydin H and Ozarslan A (2014). ISRM Suggested method for determining the abrasivity of rock by the CERCHAR abrasivity index. Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 47, No. 1, pp. 261-266, doi:10.1007/s00603-013-0518-0
 • Michalakopoulos TN, Anagnostou VG, Bassanou ME and Panagiotou GN (2006). The influence of steel styli hardness on the Cerchar abrasiveness index value. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 43, No. 2, pp. 321-327, doi:10.1016/j.ijrmms.2005.06.009
 • Papavasiliou A, Roumpos C, Voulgarakis A and Michalakopoulos T (2016). Life cycle analysis of a lignite-fired electricity generation system. In 13th International Symposium Continuous Surface Mining 2016 (eds. V Pavlovic et al.), pp. 403-415. Yugoslav Opencast Mining Committee, Belgrade
 • Voulgarakis A, Roumpos C and Michalakopoulos T (2016). Long-term planning of continuous surface mining operations in a lignite-fired electricity generation system. In 13th International Symposium Continuous Surface Mining 2016 (eds. V Pavlovic et al.), pp. 643-655. Yugoslav Opencast Mining Committee, Belgrade
 • Michalakopoulos TN, Roumpos CP, Galetakis MJ and Panagiotou GN (2014). Discrete-event simulation of continuous mining systems in multi-layer lignite deposits. In 12th International Symposium Continuous Surface Mining (ed. C Niemann-Delius), pp. 225-239. Lecture Notes in Production Engineering, Springer, Cham, doi:10.1007/978-3-319-12301-1_21

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Εκμετάλλευση μεταλλείων ΙΙ, 6ο εξάμηνο
 • Εξόρυξη πετρωμάτων ΙΙ – Εξόρυξη με μηχανικά μέσα, 8ο εξάμηνο
 • Συστήματα φόρτωσης – μεταφοράς σε τεχνικά έργα και μεταλλεία, 8ο εξάμηνο
 • Προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων, 9ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Μηχανική όρυξη σηράγγων, ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων
 • Εξοπλισμός εξόρυξης – φόρτωσης – μεταφοράς, ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων