Ανδρέας Μπενάρδος

Αν. Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά – ειδικά τεχνικά)

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.45, 2ος όροφος
+30 210 772-2182
abenardos@metal.ntua.gr

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ανδρέας Μπενάρδος είναι Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ και Δ/ντής του ΔΠΜΣ ΕΜΠ «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα ανάπτυξης υπογείων έργων και υπογείων μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων, στην εκτίμηση κινδύνου σε υπόγειες κατασκευές, σε θέματα κοστολόγησης και διαχείρισης έργων, καθώς και σε εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων στη γεωτεχνολογία. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς, εθνικούς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες, ενώ έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης ή τεχνικός σύμβουλος σε διάφορες μεταλλευτικές και τεχνικές εταιρείες ή εταιρείες συμβούλων (ICAP GROUP S.A., Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ΤΕΡΝΑ Α.Ε., S&B Α.Ε., ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, ECHMES Ltd, ΕΠΕΜ ΑΕ, κ.λπ.). Τέλος, είναι κριτής σε περισσότερα από 15 επιστημονικά περιοδικά και έχει εργαστεί ως ειδικός αξιολογητής στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το National Research Foundation της Νοτίου Αφρικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A., (2016). A review on the economics of underground space utilization, Tunnelling and Underground Space Technology, 55, pp. 236-244.
 • Benardos, A., Athanasiadis, J., Katsoulakos, N., (2014). Modern Earth Sheltered Constructions: A paradigm of green engineering, Tunnelling and Underground Space Technology, 41 (1), pp. 46-52.
 • Paraskevopoulou C., Benardos, A., (2013). Assessing the construction cost of Greek transportation tunnel projects, Tunnelling and Underground Space Technology, 38, pp. 497-505.
 • Benardos, Α.G., Kaliampakos, D.C., (2004). Modelling TBM performance with artificial neural networks, Tunneling and Underground Space Technology, vol. 19, no. 6, pp. 597-605.
 • Benardos, Α.G., Kaliampakos, D.C., (2004). A methodology for assessing geotechnical hazards for TBM tunnelling - illustrated by the Athens Metro, Greece, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 41, no. 6, pp. 987-999.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι, 5ο εξάμηνο
 • Υπόγεια Έργα, 9ο εξάμηνο
 • Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων, 9ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων, 1ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων - Αερισμός, 1ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
 • Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας, 2ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Διαχείριση Ρίσκου, 4ο εξαμ. ΔΠΜΣ "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"