Χορήγηση της συμμετοχής τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2016 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη)

Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης /2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017), θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή τελειοφοίτων σε συνέδρια του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδη για το έτος 2016 στους παρακάτω δικαιούχους.

Download (DOC, 422KB)

Χορήγηση οικον. ενισχ. για συμμ. τελειοφοίτων σε συνέδρια