Αναπλήρωση μαθήματος “Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων”

Το μάθημα του 8ου εξαμήνου “Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων” την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, θα ξεκινήσει μια (1) ώρα νωρίτερα δηλαδή στις 8.45 π.μ.