Ενημέρωση για το μάθημα του 4ου εξαμήνου “Κοιτασματολογία”

Τα εργαστήρια μικροσκοπίας – μακροσκοπίας του υποχρεωτικού μαθήματος “Κοιτασματολογία” του 4ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 25/4 στην αίθουσα μικροσκοπίων του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, και σύμφωνα με τα ισχύοντα τμήματα (Α’ Τμήμα Τετάρτη 12:45-14:30, Β’ Τμήμα Πέμπτη 11:45-13:30 και Γ’ Τμήμα Πέμπτη 14:00-16:00).

Ο Διδάσκων