Ενημέρωση για την προώθηση του θεσμού της εθελοντικής Αιμοδοσίας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος ότι την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 13 : 00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με την προώθηση του θεσμού της εθελοντικής Αιμοδοσίας από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ε.κε.α) στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος στο κτίριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία του θεσμού.

Download (DOCX, 621KB)