Ενημέρωση για το μάθημα δεξαμενής του 8ου εξαμ. “Γεωλογία & Κοιτασματολογία Ελλάδας”

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα δεξαμενής 8ου εξαμήνου “Γεωλογία και Κοιτασματολογία Ελλάδας” να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 1ος όροφος, γραφείο 1.22).