Τεχνολογία Eπεξεργασίας Υγρών Aποβλήτων

Φυσικές και βιολογικές τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Σχεδιασμός των αντιστοίχων εγκαταστάσεων. Ανάλυση βιολογικών αντιδραστήρων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (7.2.34.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Μάριος Τσέζος

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις για το μάθημα «Τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων», 100 σελίδες.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία διαθέσιμη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

 • Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2001.
 • Μηχανική βιοδιεργασιών: βασικές έννοιες, M.L. Shuler, F. Kargi, Δ. Κέκος, Φ. Κολίσης, Β. Μακρής κ.ά., Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2005.
  (Πρωτότυπη έκδοση: Bioprocess Engineering: Basic concepts, M.L. Shuler & F. Kargi, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1992).
 • Μηχανική υγρών αποβλήτων: επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση, Α. Κούγκολος & Π. Σαμαράς (μτφ.), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2006-2007.
  (Πρωτότυπη έκδοση: Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th ed., Metcalf & Eddy, Inc., revised by G. Tchobanoglous, F.L. Burton & H.D. Stensel, Boston: McGraw-Hill, 2003).
 • Biological wastewater treatment: theory and applications, C.P. Leslie Grady, Jr. & H.C. Lim, New York: Marcel Dekker, 1980.
 • Τεχνολογία Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Βοηθητικές Σημειώσεις, Μ. Τσέζος & Α. Χατζηκιοσεγιάν, Αθήνα: Εκτυπωτική Μονάδα Ε.Μ.Π., 2009.

Άλλη βιβλιογραφία

 • Αγγελάκης, Α.Ν. & Tchobanoglous, G., Υγρά απόβλητα: Φυσικά συστήματα επεξεργασίας και ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση εκροών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995.
 • Ξένος, Κ., & Ξένου, Ε., Ρύπανση & Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας του Νερού, Εκδόσεις Ίων, 2005.
 • Droste, R.L., Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, John Wiley and Sons, 1996.
 • Ghassemi, A., Handbook of Pollution Control and Waste Minimization, CRC Press, 2001.
 • Visilind, A., Wastewater Plant Design: Textbook, IWA Publishing, 2003.
 • Woodard & Curran, Inc., Industrial Waste Treatment Handbook, 2nd ed., Elsevier, 2006.

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της τελικής εξέτασης.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 10.45 - 12.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 2.04
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τετάρτη 15.00 - 16.00 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 2.03