Ανδρέας Μπενάρδος

Αν. Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά – ειδικά τεχνικά)

 

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.45, 2ος όροφος
+30 210 772-2182
abenardos@metal.ntua.gr

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Ανδρέας Μπενάρδος αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. το 1996. Tο 2002 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο πεδίο της εκτίμησης κινδύνων κατά την κατασκευή υπογείων έργων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού υπογείων τεχνικών και μεταλλευτικών έργων, στην εκτίμηση της αβεβαιότητας του γεωλογικού μέσου και στην επίδρασή της στην κατασκευή έργων, στην αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση του κινδύνου κατασκευής υπογείων έργων. Επίσης, ασχολείται με θέματα που αφορούν στην εκτίμηση του κόστους κατασκευής / παραγωγής υπογείων έργων και υπογείων μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην αξιολόγηση της οικονομικότητάς τους, ενώ τέλος ένα σημαντικό τμήμα της δραστηριότητά τους αφορά στις εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ-ΑΝΝ) σε θέματα και προβλήματα γεωτεχνολογίας. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A., (2016). A review on the economics of underground space utilization, Tunnelling and Underground Space Technology, 55, pp. 236-244.
 • Benardos, A., Athanasiadis, J., Katsoulakos, N., (2014). Modern Earth Sheltered Constructions: A paradigm of green engineering, Tunnelling and Underground Space Technology, 41 (1), pp. 46-52.
 • Paraskevopoulou C., Benardos, A., (2013). Assessing the construction cost of Greek transportation tunnel projects, Tunnelling and Underground Space Technology, 38, pp. 497-505.
 • Benardos, Α.G., Kaliampakos, D.C., (2004). Modelling TBM performance with artificial neural networks, Tunneling and Underground Space Technology, vol. 19, no. 6, pp. 597-605.
 • Benardos, Α.G., Kaliampakos, D.C., (2004). A methodology for assessing geotechnical hazards for TBM tunnelling - illustrated by the Athens Metro, Greece, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 41, no. 6, pp. 987-999.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι, 5ο εξάμηνο
 • Υπόγεια Έργα, 9ο εξάμηνο
 • Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων, 9ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων, 1ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
 • Ηλεκτρομηχανολογικά Θέματα Σηράγγων - Αερισμός, 1ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
 • Διαχείριση Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας, 2ο τετρ. ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων"
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Διαχείριση Ρίσκου, 4ο εξαμ. ΔΠΜΣ "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"