Παύλος Νομικός

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωτεχνολογία με έμφαση στη Μηχανική Πετρωμάτων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.44, 1ος όροφος
+30 210 772-1662
nomikos@metal.ntua.gr

 

 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Παύλος Νομικός αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π το 1995 και στη συνέχεια, μετά από τις σπουδές του στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., απόκτησε το 2001 το δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Το 2004 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Μηχανικός, στον Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. με θέμα της διατριβής του: «Μηχανική Αστάθεια και Αστοχία Μεγάλων Υπογείων Ανοιγμάτων σε Ογκοτεμαχισμένες Δομές Πετρώματος».
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη θεωρητική, εργαστηριακή και εφαρμοσμένη μηχανική πετρωμάτων, στις αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους στη γεωμηχανική, στην γεωτεχνολογία, στη διάνοιξη, την ευστάθεια και στα μέτρα υποστήριξης σηράγγων και υπογείων έργων, καθώς και στην πυροπροστασία της μόνιμης επένδυσης των σηράγγων. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και είναι κριτής στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά της περιοχής εξειδίκευσης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E. (2002) Symmetric wedge in the roof of a tunnel excavated in an inclined stress field. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 39(1), 59-67.
  • Nomikos P.P., Sofianos A.I., Tsoutrelis C.E. (2002) Structural response of vertically multi-jointed roof rock beams. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 39(1), 79-94.
  • Sofianos A.I., Nomikos P.P. (2006) Equivalent Mohr-Coulomb and generalized Hoek-Brown strength parameters for supported axisymmetric tunnels in plastic or brittle rock. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 43 (5), 683-704.
  • Nomikos P.P., Sofianos A.I. (2011) An analytical probability distribution for the factor of safety in underground rock mechanics. Int. Jnl. Rock Mech. Min. Sci., 48(4), 597–605.
  • Lotidis M.A., Nomikos P.P., Sofianos A.I. (2016). Bonded particles models of rock plates with circular cavities in uniaxial and biaxial compression. Challenge Journal of Structural Mechanics, 2(4):205-211.
  • Choumanidis D., Badogiannis E., Nomikos P., Sofianos A. (2017). Barcelona test for the evaluation of the mechanical properties of single and hybrid FRC, exposed to elevated temperature. Construction and Building Materials (138): 296–305.

Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Οπλισμένο Σκυρόδεμα-Μεταλλικές Κατασκευές, 7ο εξάμηνο
  • Μηχανική Πετρωμάτων, 8ο εξάμηνο
  • Τεχνικές Διανοίξεως Σηράγγων, 9ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Προχωρημένη  Μηχανική Πετρωμάτων, 1ο τετράμηνο, Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων»