Σπύρος Παπαευθυμίου

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνικές μορφοποίησης, Συγκόλλησης και Κατεργασίας Μετάλλων και Κραμάτων

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 1.46, 1ος όροφος
+30 210 772-4710
spapaef@metal.ntua.gr
 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Σπύρος Παπαευθυμίου είναι Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός, αποφοίτησε από το Ε.Μ.Π. το 2000 και έλαβε τον ακαδημαϊκό τίτλο Dr.-Ing. (διδακτορικός τίτλος) από το Πολυτεχνείο RWTH Aachen Γερμανίας. Ως ερευνητής στο Άαχεν και στο Delft (Ολλανδία) ειδικεύτηκε στη Φυσική Μεταλλουργία Σύγχρονων Πολυφασικών Χαλύβων υψηλής αντοχής με έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά από πλέον 10ετή επαγγελματική δράση στην ελληνική βιομηχανία εκλέχτηκε το 2011 ως Λέκτορας και διορίστηκε το 2014 σε ανάλογη θέση, ενώ  το 2015 εκλέχτηκε και διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της ΣΜΜΜ του Ε.Μ.Π.. Ειδικεύεται στη Φυσική Μεταλλουργία, στον σχεδιασμό κραμάτων, στις σχέσεις δομής-ιδιοτήτων-θραύσης, στις κατεργασίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, στις συγκολλήσεις-συνδέσεις και στις θερμικές κατεργασίες, καθώς και στις μηχανικές ιδιότητες των υλικών. Είναι συγγραφέας 18 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, συγγραφέας 20 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 17 δημοσιεύσεων σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Έχει ολοκληρώσει την επίβλεψη 15 Διπλωματικών Εργασιών ως σήμερα. Επιπλέον, επιβλέπει 14 ακόμα Διπλωματικές Εργασίες και 3 Διδακτορικές Διατριβές. Είναι μέλος του ΤΕΕ, υπήρξε μέλλος της μόνιμης επιτροπής Υλικών του ΤΕΕ (2006-2009). Υπήρξε Ταμίας της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (2012-2016). Είναι επιλεγμένο μέλος  του «Verein zur Förderung der Aachener Eisenhüttenkunde e.V. – VAEh» Γερμανίας. Τέλος, συνέβαλε στην προσέλκυση του διεθνούς συνεδρίου EUROMAT 2017,  που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Papaefthymiou, S.; Goulas, C.; Gavalas, E.: Micro-Friction Stir Welding of Titan Zinc Sheets,
  Journal of Materials Processing Technology, http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jmatprotec.2014.08.029, 2014
 • Papaefthymiou, S.: Root cause analysis of surface and internal defects of micro-alloyed S355 heavy plates, International Journal of Structural Integrity, Emerald Group Publishing Limited 1757-9864, http://dx.doi.org/10.1108/17579861311303654, Vol. 4 No. 1, 2013, pp. 91-107
 • F Castro Cerda, C Goulas, I Sabirov, S Papaefthymiou, A Monsalve, R.H. Petrov, Microstructure, texture and mechanical properties in a low carbon steel after ultrafast heating, Materials Science and Engineering A 672, 108-120, 2016
 • FM Castro Cerda, B Schulz, S Papaefthymiou, A Artigas, A Monsalve, Roumen H Petrov: The Effect of Ultrafast Heating on Cold-Rolled Low Carbon Steel: Formation and Decomposition of Austenite, Metals 6 (12), 321, 2016
 • S Papaefthymiou: A New Opportunity for the Design of Advanced High Strength Steels with Heterogeneous-Phase Microstructures via Rapid Thermal Processing, J Nanosci Adv Tech 2 (1), 20-23, 2017
 • M Bouzouni, S Papaefthymiou: Modeling of the Steel Microstructure Gained after the Application of an Ultra-Fast Heat Treatment, J Nanosci Adv Tech 2 (1), 15-19, 2017

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Μεταλλουργία, Τεχνολογία & Έλεγχος Συγκολλήσεων, 8ο εξάμηνο
 • Στερεοποίηση, Χύτευση & Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος, 8ο εξάμηνο
 • Μεταλλοτεχνία, 9ο εξάμηνο