Εκλογή Δ/ντή στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών για το ακαδ. έτος 2019-2020, θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, από τις 10:30 έως τις 11:30 στην αίθουσα 1.24 – Αναγνωστήριο του Τομέα.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π και των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τομέα.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. O εκλογέας θέτει σταυρό προτίμησης δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Α. Καλλιώρας, Επικ. Καθηγητής

Κ. Αθανασάς,  Επικ. Καθηγητής

Στ. Τριανταφυλλίδης,  Επικ. Καθηγητής