Αποζημίωση διαμονής για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 και αιτούνται αποζημίωση για τη διαμονή τους να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Κούρτη (τηλεωνικά στο 2107722051 ή περνώντας από το γραφείο του), για να επιβεβαιώσουν το IBAN του λογαριασμού τους προκειμένου να γίνει η κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού.