Ορθή Επανάληψη – Προκαταβολή αποζημίωσης Π. Α. ΙΙ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 να επισκεφτούν την κα Χρύσα Κυρίτση στο Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τηλ. 2107721090) έως την Τετάρτη 26/6/2109 για να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Αριθμός Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΙΒΑΝ) προκειμένου να λάβουν στους λογαριασμούς τους την προκαταβολή της αποζημίωσης για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ.